112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi
 
Avrupa Birliği Konseyi, 29.07.1991 tarih ve 91/396 sayılı kararları ile 112 hattının üye devletlerin telefon ağlarında Tek Avrupa  Acil Çağrı Numarası? (Single European Emergency Call Number) olarak kullanımını öngörmüştür.
 
Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı karar ile halihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kıssa numarasının Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir.
 
Avrupa Birliğine uyum sürecinde, Ülkemizde Tek Acil Çağrı Numarası oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığının işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmıştır.
 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılında yayınladığı Genelge (2005/108) ile illerin yapmış oldukları veya yapmayı planladıkları altyapı, yazılım vb. çalışmalarının 112 Acil Çağrı Merkezleri ile entegrasyonu sağlayacak şekilde revize edilmesi ve mevcut kaynakların rantabl şekilde kullanılması konusunda bilgilendirilmiştir.
 
Projenin Amaçları Acil hizmetler arasında eşgüdümü sağlamak, koordinasyonu kolaylaştırmak ve halkımıza sunulan acil hizmetlerin süresini ve maliyetinin azaltarak kalitesini arttırmaktır.
 
Acil çağrı numaralarının birleştirilmesi ve tek merkezden koordinasyonuna dayanan sistemin sağladığı yararlar şunlardır:
  • Arayanın isim-adres-konum bilgileri çağrı ile birlikte görüntülenmektedir.
  • Acil Çağrı Merkezleri ile ekipler arasında mobil terminallerle veri aktarımı sağlanmaktadır.
  • Turizm bölgelerinde yabancı dil bilen personel görevlendirilmiştir.
  • Kötü amaçlı aramalara cezai müeyyide uygulanacak şekilde yasal düzenleme yapılmıştır.
  • Operasyon birimleri eş zamanlı olaaylara müdahale edebilmektedir.
  • Amacı dışı aramaların elenmesiyle operasyon birimleri gerçek vakalarla ilgilenmekte, zaman kaybı en aza inmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proje Kapsamında Düzce'de Yapılan Çalışmalar
 
 
Hizmet Binası
 
 
Hizmet Binası Projesinin inşaat alanı olarak; Düzce Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Kalıcı Konutlar 9. bölge kavşağında bulunan 26.438 m2
yüzölçümlü, mülkiyeti Hazineye, tahsisi Başbakanlık AFAD’a ait 248 ada, G26A15D3C Pafta, 5 no’lu parsel seçilmiştir.
 
İhalesi ve kontrollüğü İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje binasının geçici kabulü 09 Aralık 2014 tarihinde yapılmıştır. Yazılım, donanım
ve iletişim altyapı kurulumu (112 acil yardım için bilgisayar destekli sevk ve yönetim sistemi altyapısı kurulumu) işi İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek, 25 Temmuz 2014 tarihinde ASELSAN A.Ş ile sözleşme imzalanmıştır. 02 Mart 2015
tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında Aselsan tarafından çalışmalara fiilen başlanılmıştır. 14 Eylül 2015 tarihinde
mobilyalarla müdürlük idari bürolarına yerleşim sağlanmıştır. 17-19 Eylül 2015 tarihinde Bakanlık ve Aselsan tarafından muayene ve kabul
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
19 Kasım 2015 tarihi itibariyle de ilk acil çağrılar kurumumuz bünyesinde alınmaya başlanmıştır.
 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aynı hizmet binası içerisinde yer almakta olup girişleri ayrı cepheden
verilmiştir. Böylelikle yaya sirkülasyonunun birbirini etkilemesi önlenmiş olup girişler öne çıkarılarak yönlendirme sağlanmıştır. Ayrıca bina
içinde iki müdürlüğün yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (Kriz Merkezi)’de bulunmaktadır.
 
Bina; bodrum +2 kattan oluşmaktadır. 8,5 metre yüksekliğindedir. Binada çatı katı düzenlenmiş olup toplam yükseklik 12.50 m’dir. Toplam
kapalı alan 5.210m2 ‘dir.
 
Binanın çatı katı her iki müdürlüğün faydalanabileceği yemekhane, toplantı ve eğitim salonu olarak planlanmıştır.
  
 
Personel Durumu
 
 
112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde; 17 Çağrı Alıcı (kadrolu 8, Sağlık 5, İl Özel İdaresi 2, AFAD 1, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1), 38 Çağrı Yönlendirici ( İtfaiye 6, Afad 4,
Orman 4, Sağlık 16, Jandarma 3, Emniyet 6) ve kurumların 1’er kişi olmak üzere 6 birim sorumlusu görev yapmaktadır.
Bilgi işlem ve teknik hizmetler bürosu, idari büro, muhasebe ve satınalma bürosu, kalite koordinasyon ve değerlendirme bürosu olmak üzere
idari kısım bünyesinde; 14 kadrolu personel görev yapmaktadır. (1 müdür, 1 mühendis, 1 tekniker, 5 teknisyen, 6 V.H.K.İ.)
Ayrıca  hizmet alımı yoluyla temin edilen 6 temizlik görevlisi ve 5 güvenlik görevlisi çalışmaktadır.
112 Acil Çağrı merkezi Müdürlüğü Hizmet Binasında farklı statülerde toplam 89 personel, 7/24 saat esasına göre çeşitli vardiya sistemlerinde
görev yapmaktadır.
 
 
Kurumların Devreye Alınma Tarihleri
 
 
19 Kasım 2015 Perşembe günü saat 11:00 itibariyle Düzce il merkezi itfaiye (110 Yangın İhbar)  çağrıları kurum bünyesinde devreye alınmıştır.
03 Aralık 2015 Perşembe günü saat 11:00 itibariyle  Düzce il geneli AFAD (122 Alo AFAD) çağrıları kurum bünyesinde devreye alınmıştır.
17 Aralık 2015 Perşembe günü saat 11:00 itibariyle  Düzce il geneli Orman (177 Orman Yangını İhbar) çağrıları kurum bünyesinde devreye alınmıştır.
28 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 14:00 itibariyle  Düzce il geneli Sağlık (112 Sıhhi İmdat) çağrıları kurum bünyesinde devreye alınmıştır.
25 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 14:00 itibariyle  Düzce il geneli Jandarma (156 Jandarma İmdat) çağrıları kurum bünyesinde devreye alınmıştır.
27 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 11:00 itibariyle  Düzce il merkezi Emniyet (155 Polis İmdat) çağrıları kurum bünyesinde devreye alınmıştır.
 
 
19 Kasım 2015 tarihi itibari ile çağrı alma-yönlendirme ve haberleşme çalışmalarına başlanarak acil çağrılar kademeli olarak “112” numarasına yönlendirilmiştir. Yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde 6 kurumun acil çağrı hizmetleri kurumumuz bünyesine dâhil edilmiştir.
15 Nisan 2016 tarihinde de Düzce Anıtpark meydanında düzenlenen toplu açılış töreni kapsamında eski başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından resmi olarak hizmete açılmıştır.
Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi’nde halen, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü temsilcileri hizmet vermeye devam etmektedir.               
112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen günlük ortalama çağrı sayısı hafta içi-hafta sonu ve yaz dönemlerinde değişiklik göstermekle birlikte, ortalama 1.000 civarında alır.